Rozkład jazdy PKS Skierniewice


Widget pochodzi ze strony GoEuro.pl.
GoEuro to internetowa wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych,ułatwiająca znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania podczas planowania podróży. Serwis zawiera rozkłady jazdy PKS (zobacz tutaj) jak i rozkład jazdy PKP (zobacz tutaj) na terenie Polski ale także Europy.

 

 

 

 

 

Dworzec Skierniewice Dworzec Rawa Mazowiecka

Dworzec Łowicz Dworzec Brzeziny
Komunikacja zwykła
Za odległość Bilety normalne Bilety ulgowe
Km Brutto 37% 49% 78% 95%
1-5 4,90 3,09 2,50 1,08 0,25
6-10 6,30 3,97 3,21 1,38 0,31
11-15 7,10 4,47 3,62 1,56 0,36
16-20 8,00 5,04 4,08 1,76 0,40
21-25 8,60 5,42 4,38 1,89 0,43
26-30 9,30 5,86 4,74 2,04 0,46
31-35 10,10 6,36 5,15 2,22 0,51
36-40 10,60 6,67 5,41 2,33 0,53
41-50 11,90 7,50 6,07 2,61 0,59
51-60 13,50 8,51 6,89 2,97 0,68
61-70 14,50 9,14 7,40 3,19 0,72
71-80 15,50 9,76 7,91 3,41 0,78
81-90 17,30 10,90 8,82 3,80 0,86
91-100 19,00 11,97 9,69 4,18 0,95
101-110 21,50 13,54 10,96 4,73 1,08
111-120 22,50 14,18 11,48 4,95 1,12
121-130 23,50 14,81 11,99 5,17 1,18
131-140 24,50 15,43 12,50 5,39 1,22
141-150 25,50 16,07 13,00 5,61 1,27

Bilety miesięczne PKS Skierniewice

Ceny biletów miesięcznych wynoszą 34 krotność ceny biletu jednorazowego.

ceny i ulgi przewozowe
Opłaty za przewóz osób ustala się w zależności od odległości taryfowej po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przewozowych.
W przypadku biletów miesięcznych ulgi przysługują następującym osobom:
– ulga 37% – niewidomi, nauczyciele szkolni i akademiccy,
– ulga 49% – dzieci, młodzież szkolna i studenci,
– ulga 78% – dzieci niepełnosprawne,
W przypadku biletów jednorazowych ulgi przysługują następującym osobom:
– ulga 37% – dziecko 4 – 7 lat, niewidomy, inwalida wojenny i kombatant,
– ulga 49% – osoba niesamodzielna ( inwalida I gr.)
– ulga 78% – policjant na służbie, żołnierz żandarmerii wojskowej,dziecko niepełnosprawne i jego opiekun inwalida wojenny I grupy, żołnierz służby zasadniczej i dziecko do 4 lat (osobne miejsce).
– ulga 95% – przewodnik niewidomego,opiekun inwalidy wojennego I grupy i opiekun osoby niesamodzielnej

Do nabycia biletów imiennych miesięcznych szkolnych uprawnieni są:
– Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,na podstawie legitymacji szkolnej,
– Studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym wiek ucznia lub studenta.

-Bilety miesięczne ogólnodostępne i szkolne wydawane są z ważnością na okres miesiąca kalendarzowego
-Bilety miesięczne ogólnodostępne i szkolne mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy,szkoły i uczelnie
– Cenę biletu miesięcznego ogólnodostępnego ustala się jako 34-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego dla właściwej tabeli opłat
-Dwóch i więcej uprawnień do ulg , wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa PKS w Skierniewicach Spółka z o.o nr 3/2010 z dnia 15.07.2010r.

pks skierniewice rozkład | pkp skierniewice | pks skierniewice łowicz | pks rawa mazowiecka | pks łowicz | rozklad pks skierniewice