Rozkład jazdy PKS Skierniewice – Dworzec Rawa Mazowiecka

 ważny od dnia 13.09.2016 r.

Rawa Mazowiecka

PRZYJAZDY I ODJAZDY

PRZYJAZDY KIERUNEK Stanowisko PRZEZ ODJAZDY
07:00S   09:25D13.20(2,5)S 17.00S Biała Rawska 2 Babsk 11:50S    15:30D
07:35D    09:35S    15:05D 16:53H   17:45D Biała Rawska 2 Lesiew 05:30S    6:20D   7:45D  12:30(2,5)Se 13:50D  16:15D
07:25De   15:35S Brzeziny 1 Radwanka,Koluszki 14:40e
10:03d Grójec 2 Lesiw,Biała R. 11:00d^
09:10(2,5)S Inowłódz 3 Chociw 12:30(2,5)Se
11:20(2,5) Jasień 4   10:30(2,5)
08:53S Czerniewice 3   06:40S       13:40S
 17:50bP^ Kudowa Zdrój 3 Tomaszów ,Wrocław 09:24bP^
15:55Pan Lšdek Zdrój 3 Tomaszów,Piotrków Częstochowa 21:15anP^
09:04E   14:10D   14:30E   19:15d   21:207c ŁódŸ 1 Jeżów,Brzeziny 05:05D       08:00E^   11:56E^   15:30d^  17:207c 
08:35D 15:475S  20:15Bm ŁódŸ 1 Radwanka,Koluszki 08:00D       16:20Bm
08:25S Mszczonów 2 Kowiesy 06:55S
15:33D Nowe Miasto 2 Babsk,Sadkowice 14:10S
12:05D Nowe Miasto 2 Regnów,Sadkowice 09:50D       12:20D – w wakacje skrócony do Lubani
10:50D Nowe Miasto 3 Rzeczyca 08:00D
11:51E Nowe Miasto 2 Domaniewice, Cielšdz 09:15E^
07:35S    17:00S Paprotnia 2 Lewin,Sadkowice 05:30S      15:35S
14:45b Piotrków Tryb. 3 Czerniewice,Toma. 08:50D        19:25bv^
12:10D Rzeczyca 3 Chociw 10:00D
08:55S(2,5)  13:20S   15:00S Regnów 2 Podskarbice Sz. 10:30(2,5)S
07:05S  12:35(2,5)S  15:10S Rossocha 5 Kurzeszyn 06:30S       12:00(2,5)S   14:35S
13:10D Sadkowice 2 Lesiew, Biała R. 10:20D
09:35S Sadkowice 2 Regnów 11:45S
13:20S    14:50S Sierzchowy 2 Podskar. Kaleń 07:00S
13:10S    14:55D Sierzchowy 4 Regnów,Cielšdz 08:30D
07:30S   09:45D    16:35S 17:35S Sierzchowy 5 Cielšdz,Sanogosz. 06:20S     11:55S   13:40D   15:30S 16:30S
05:27D   07:32D       08:42E 13:02D    20:12D Skierniewice 5 Nowy Dwór 04:40S     08:00E    10:20E   14:05D 15:20E  18:00D
06:45D  11:35D  15:35D
Skierniewice 5 Bus Stara Rawa 07:00D     12:00D
10:46d   14:21E   17:06d 18:11D Skierniewice 5 Stara Rawa 05:45D     06:356     09:10D   11:00S6 12:30d   17:20d
06:10S   07:30S   13:10S Skierniewice 4 Wilkowice 06:30S      08:00S   14:30S   15:45S 17:00D
07:51H    09:06D    13:266 15:41S   17:36D Skierniewice 4 Wilkowice,Głuchów 07:45H      12:10D  15:20H
06:25S     07:356 Skierniewice 4 Głuchów 15:20S
  Skierniewice 5 Kurzeszyn, Rossocha 19:10D
15:25S6 Skierniewice 5 Linków,Rossocha 06:35S       16:15S
05:20am Szklarska Poręba 2 Piotrków,Wrocław 23:15nP^
06:38bP   07:30S   10:45b 13:00a    14:35D  17:30D18:167d  19:557d20:40Dm 23:305m Tomaszów Maz. 3 Czerniewice 05:30S     09:156d    10:44Bb    11:35b^   14:297d     14:35bv^  15:20D      17:14Bd    18:20bv^   20:207v^  21:145dm  21:50+bv^
07:35Dm   15:35Dm Tomaszów Maz. 3 Chociw, Lipie 08:30Dm^  16:00Dm^
  Tomaszów Maz. 1 Żelechlinek 10:00D
07:55E 15:25d Warka 2 Biała R. Grójec 14:30E^   19:15d^
11:04bn
Wrocław 3 Czerniewice,Tomaszów 13:25bn^
08:53bP Wieluń 3 Tomaszów,Piotrków
15:52bP^
  Warszawa 3 Babsk 06:40bP^
09:35Pb  21:00bn  23:15Pna Warszawa dw. Zachodni 2   05:25naP^   17:50bP^
  Mszczonów 16:10Pan^
09:236d 10:44D13:20bn   14:297d17:14Bd   18:14D    19:25b 21:14dm   23:187d Mszczonów Babsk 04:45Ed   10:15Bd     11:05bP^13:00a    14:55Pbn^   15:40Dm17:10Cb   18:167b        19:557d
  11:35b   14:35b15:50b 18:20b20:207 21:50+b Babsk 08:55bv^   10:50b^    13:55b^

 

Oznaczenia kursów:

a – nie kursuje 25 XII i pierwszy Dz.Wielkanocy
b – nie kursuje w dniu 1 I , w pierwszy dz. Œw. Wielkanocnych i w dniu 25 XII
c – nie kursuje 1 I, pierwszy dz.Œw. Wielkanocnych oraz 25 i 26.XII
d – nie kursuje w œwięta Wielkanocy 25 i 26 XII i 1 I
e – nie kursuje w okresie ferii letnich
m – nie kursuje 24 i 31 XII
n – nie kursuje 24 i 31 XII  i Wielka Sobota
v – kurs przyœpieszony
1-4 – kursuje od poniedziałku do czwartku
2 – kursuje we wtorki
5 – kursuje w pištki
6 – kursuje w sobote
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do pištku
B – kursuje od poniedz.do pištku oraz w niedziele
C – kursuje soboty niedziele i œwięta
D – kursuje od poniedziałku do pištku oprócz œwišt
E – nie kursuje w niedziele i œwięta
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L – kursuje w okresie ferii letnich
P – kurs poœpieszny
S – kursuje dni nauki szkolnej
U – kursuje w dni parzyste, nie kursuje 28 III, 24,26 XII
^ – wykonuje inny przewoŸnik
+ – kursuje w niedziele i œwięta

kolor czerwony – kursy poœpieszne