Dofinansowanie na montaż solarów i pieców w Skierniewicach

0
1328

Kolejna szansa otwiera się przed mieszkańcami Skierniewic na wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania. Od 16 października rusza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu instalacji solarnej oraz kotłów na biomasę (pellet).

Nabór zgłoszeń trwać będzie od 16 do 30 października i posłuży do opracowania przez Miasto wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt o który występuje Ratusz będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do max. 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację.

Zgłoszenia prowadzone będą w terminie od 16.10.2017 r. do 30.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212. Komplet dokumentów zgłoszeniowych (znajdują się w załącznikach poniżej) należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miasta Skierniewice w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00, w środy w godzinach 8.00–18.00.

Wybór Uczestników do projektu nastąpi według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w naborze będą miały osoby, które złożyły aplikacje w poprzednim naborze (Zarządzenie Nr 173.2016 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 29.07.2016 r., zmienione Zarządzeniem Nr 176.2016 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 09.08.2016) Liczba zakwalifikowanych do projektu zgłoszeń wynosi 250 instalacji kolektorów słonecznych i 30 kotłów na biomasę. Uczestnik w ramach naboru może ubiegać się tylko o jeden rodzaj instalacji.

Osoby, które złożyły kolejne zgłoszenia, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpanej listy rezerwowej, uczestnicy składający rezygnację, zobowiązani są do wskazania osoby na zastępstwo. W przeciwnym razie zostaną obciążone kosztami, jakie poniosło Miasto w związku z uczestnictwem danego Uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu do momentu jego rezygnacji.

Przewidywany termin podpisywania umów projektowych i konieczności dokonywania wpłat wkładu własnego to koniec II kwartału 2018 roku, przy czym termin ten uzależniony jest od procedury oceny projektów dokonywanej i podpisywania umów o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znaleźć można w załączonym poniżej regulaminie oraz dokumentach. Zapraszamy też do kontaktu z pracownikami Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12 pok. 212 nr tel. 46 834-51-83.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here