Finisz prac na ul. Rybickiego

Artykuł sponsorowany

0
1521

W marcu rozpoczęły się prace budowlane związane realizacją projektu unijnego, polegające na uzbrojeniu w infrastrukturę techniczną ponadsześciohektarowej działki położonej przy ul. Rybickiego. Powstanie dzięki temu kompleksowo przygotowany teren inwestycyjny dostosowany do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Działka położona przy ulicy Rybickiego wchodzi w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co znacznie zwiększa zainteresowanie inwestorów tym terenem. Wielu z nich odwiedziło już nasze miasto osobiście, inni kontaktowali się mailowo lub telefonicznie. Zwracali uwagę na dobre położenie gruntów, dogodny dojazd, bezpośrednie sąsiedztwo zakładów produkcyjno-przemysłowych oraz ukształtowanie powierzchni. Jednak w czasie rozmów przeprowadzonych z potencjalnymi zainteresowanymi terenem wynika, że głównym powodem, dla którego dotychczas nie sfinalizowano transakcji, jest brak odpowiedniej infrastruktury.

Aby odwrócić ten trend, Miasto Skierniewice wystąpiło z wnioskiem i uzyskało dofinansowanie na realizację projektu polegającego na podniesieniu jakości terenów inwestycyjnych. Zadanie będzie kosztować 4.682.806,80 zł, z czego 3.069.010,00 zł pochodzi z dofinansowania przyznanego miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W marcu rozpoczęto roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu o powierzchni 6,81 ha, zlokalizowanego przy ul. Rybickiego. Niewykorzystane dotychczas tereny inwestycyjne zostaną wyposażone w infrastrukturę techniczną. W ramach uzbrajania terenu, realizowany jest duży zakres prac obejmujący m.in:

  • budowę trzech zjazdów z ulicy Rybickiego, które pozwolą na połączenie działek z istniejącym układem drogowym (zgodnie z planowanym zagospodarowaniem terenu działka zostanie podzielona na trzy części o powierzchni ponad 2 ha);
  • kanalizację deszczową – budowa kanału wraz z zbiornikiem retencyjnym;
  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej;
  • budowę sieci energetycznej;
  • budowę sieci teletechnicznej.

Prace budowlane przy realizacji projektu zmierzają już do końca. Mamy nadzieję, że jest to kolejny krok w kierunku pozyskania dla miasta inwestorów, którzy mogliby zapewnić nowe miejsca pracy.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o