Honorowanie biletów do końca 2015 r.

0
319
Fot. flickr/Mateusz Włodarczyk

Kolejny sukces facebookowej grupy ŁÓDŹ-WARSZAWA CIĘŻKA PRZEPRAWA. Przedstawiciele grupy wraz z Prezydentem Skierniewic Krzysztofem Jażdżykiem oraz wicemarszałkiem województwa łódzkiego Dariuszem Klimczakiem wywalczyli honorowanie biletów do końca 2015 r. pomiędzy Kolejami Mazowieckimi a PKP InterCity.

W związku z modernizacją infrastruktury kolejowej przez PKP PLK S.A. linii kolejowej numer 1 z Warszawy do Łodzi informujemy, że w okresie od 14 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015 r. (włącznie) na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice, obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., tzn.:

  1. w pociągach KM honorowane będą wszystkie ważne bilety, określone w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC), natomiast
  2. w pociągach PKP IC honorowane będą wszystkie ważne bilety, określone w Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Łącznie z biletami KM, o których mowa wyżej, na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia (druga strefa biletowa ZTM) lub Warszawa Ursus Niedźwiadek – Warszawa Wschodnia (pierwsza strefa biletowa ZTM), w pociągach „PKP Intercity” uznawane będą ważne na I lub
I i II strefę (skasowane/aktywowane) bilety ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie), odpowiednio:

  • dobowe,
  • weekendowe,
  • weekendowe grupowe,
  • 30-dniowe,
  • 90-dniowe,
  • seniora,
  • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z Rady m.st. Warszawy, o których mowa w załączniku do niniejszego pisma.

W pociągach uruchamianych przez PKP IC podróżni z ważnymi biletami KM i ZTM, mogą zająć wolne miejsce do siedzenia, ale tylko do czasu zgłoszenia się podróżnego posiadającego bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o