- REKRAMA -

Strona główna Biznes Informacja dla rolników o zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego

Informacja dla rolników o zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego

Artykuł sponsorowany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp z o.o. w Mokrej Prawej informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe, kod odpadu:
19 08 05 z Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej.

W wyniku eksploatacji Oczyszczalni ścieków, w części osadowej ciągu technologicznego wytwarzany jest odpad w postaci ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, kod odpadu: 19 08 05, który ze względu na swój skład chemiczny, w myśl obowiązujących przepisów prawnych, może być przekazywany do odzysku w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, „WOD-KAN” Sp. z o.o. zaprasza rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:

 1. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 5. do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Komunalne osady ściekowe w celach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 mogą być stosowane bez konieczności uzyskania przez władającego gruntami zezwolenia lub rejestracji.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz.257) r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, są poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium.

Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania. Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne a jednocześnie są bezpieczne pod względem sanitarnym. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów. Osad ma postać ziemistą, więc łatwo go równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu a następnie wprowadzić poprzez zaoranie. Osady wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu (zakaz składowania osadu na polu!).

ZWiK „WOD-KAN” w Mokrej Prawej zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady, określi dawkę, jaka ma być zastosowana na konkretnych działkach oraz transport komunalnych osadów ściekowych na pola.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do zgłaszania się do ZWiK „WOD-KAN” w Mokrej Prawej 30 w godzinach od 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje pod nr tel. (46) 833 38 08 wew. 57.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

Policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń i papierosy

Blisko 7 kg tytoniu oraz ponad 1200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej zabezpieczyli kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 06.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 06.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Koronawirus: W powiatach, gdzie wystąpiło dużo przypadków zakażeń będą większe obostrzenia

W powiatach, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiło dużo przypadków zakażeń koronawirusem będą czasowo wprowadzane większe obostrzenia niż obowiązują w całym...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 05.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 05.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Poseł PSL Dariusz Klimczak jest zakażony koronawirusem

Poseł z naszego regionu Dariusz Klimczak, jest zakażony koronawirusem. O fakcie tym poinformował sam polityk, za pomocą mediów społecznościowych.

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

Bal Noworoczny 2019 w Skierniewicach [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (26.01.) odbył się Bal Noworoczny 2019. Gości witał prezydent Krzysztof Jażdżyk i przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon. Około 500 osób bawiło...

Studniówka 2019 w Ekonomiku [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (09.02) odbyła się największa studniówka w Skierniewicach. Maturzyści z Zespołu Szkół Nr 3 mieli swój bal na hali OSiR. Dobrej zabawy i...

Bal charytatywny w Starostwie Powiatowym 2019 [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (16.02) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach po raz kolejny odbył się Bal Charytatywny. Dochód z balu przekazano na rzecz Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej...

Studniówka 2019 w Budowlance [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (19.01) rozpoczął się tegoroczny sezon studniówkowy. Jako pierwsi bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W balu studniówkowym wzięło udział ponad...

KOMENTARZE