Strona głównaBiznesInwestycje w Energetyki Cieplne w 2020

Inwestycje w Energetyki Cieplne w 2020

artykuł sponsorowany

- REKRAMA -

Zobacz galerię [3]
EC Skierniewice
Zobacz galerię [3]
Mijający 2020 rok nie był rokiem najłatwiejszym,  jednak bardzo satysfakcjonującym inwestycyjnie dla Energetyki Cieplnej.

Spółka sukcesywnie realizowała kolejne zadania w zakresie przyłączeń i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rozbudowuje i modernizuje miejską sieć cieplną.

Aktualnie sieć ciepłociągów ma prawie 50km długości i wciąż przyłączane są nowe obiekty do centralnego systemu grzewczego.

W tym roku spółka wykonała następujące prace przyłączeniowe:

– zmodernizowano sieć cieplną w ulicy Trzcińskiej

– zbudowano sieć ciepłowniczą i dwa przyłącza do budynków na terenie Instytutu Ogrodnictwa przy ulicy Stanisława Rybickiego

– przebudowano przyłącze cieplne do hali magazynowo- biurowej przy ulicy Czerwonej

–   zrealizowano budowę nowego  przyłącza cieplnego  preizolowanego DN40 do nowo powstałego budynku przy ul. Kpt. Hali

– wykonano budowę sieci cieplnej w ul. Rawskiej. W ramach inwestycji wykonano ponad 200 m ciepłociągu DZ 88,9/250 spinającego w pierścień system ciepłowniczy w rejonie ścisłego centrum miasta. Przebudowano sieć ciepłowniczą Dz13=9,7/225 na odcinku 70m w celu wprowadzenia jej poza obrys ronda na skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości.  

Rok 2020 obfitował również w znaczące dla funkcjonowania głównego źródła ciepła w Energetyce Cieplnej inwestycje  wynikające z dostosowania do wymogów dyrektyw unijnych i konkluzji BAT.

W mijającym roku oddano do eksploatacji:

– instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

W dniu 10 grudnia 20202 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania i odpylania spalin. Inwestycja pozwoli Energetyce Cieplnej osiągnąć cele związane z ochroną środowiska określone w przepisach i dyrektywach unijnych. Dzięki IOS poziom dwutlenku siarki w spalinach spadnie o 176 ton, a pyłu o 14 ton w skali roku.

Koszt realizacji inwestycji to ponad 28 mln złotych. Na realizację zadania spółka pozyskała 17 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spółka zakończyła również inwestycję odazotowania spalin w technologii SNCR na trzech kotłach ciepłowni miejskiej.  Dzięki zrealizowaniu tego zadania zostanie ograniczona emisja tlenków azotu do atmosfery.

Kolejną niezwykle istotną inwestycją, którą Energetyka Cieplna zaczęła realizować jest inwestycja kogeneracji. Wykonano już stopy fundamentowe pod budynek kogeneracji. 

Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym tzw. skojarzeniu. W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność, lecz również związane z nią ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych. 

Planowane zakończenie realizacji zadania to styczeń 2022 roku. 

To bardzo istotna inwestycja z punktu  bezpieczeństwa energetycznego miasta. Zrealizowanie inwestycji kogeneracji uplasuje Energetykę Cieplną, a więc Skierniewice w  awangardzie samorządów i przekształci Spółkę w elektrociepłownię. Inwestycja zostanie zrealizowania przy pomocy środków unijnych w wysokości prawie 15 mln zł  w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIŚ01.06.01-00-0026/19-00. Całkowity koszt zadania to ponad 35 mln złotych.

Dzięki zakończonym i realizowanym inwestycjom skierniewicka Energetyka Cieplna będzie spełniać najbardziej wyśrubowane normy środowiskowe, znacząco poprawi się jakość powietrza, a co za tym idzie jakość życia mieszkańców naszego miasta.

Energetyka Cieplna nie zamierza poprzestać  na wykonanych inwestycjach, dąży do uzyskania statusu przedsiębiorstwa wysokoefektywnego energetycznie poprzez realizację kolejnych zadań np. geotermii.

Poniżej zdjęcia z realizacji opisanych zadań inwestycyjnych. 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE