Inwestycje wodno-kanalizacyjne na ul. Armii Krajowej w Skierniewicach

Artykuł Sponsorowany

0
366

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. rozpoczyna prace związane z przebudową i remontem kanałów tłocznych kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Armii Krajowej. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu związanego z budową drogi na odcinku ul. Nowobielańska – ul. Skłodowskiej-Cure.

„WOD-KAN” zrealizuje część wodociągową inwestycji, gdzie wg. kosztorysu inwestorskiego zakładana kwota przeznaczona na realizację projektu to ponad 1,8 mln złotych, w tym 1,3 mln złotych na roboty remontowe. Roboty te obejmą przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 330 metrów, a także remont wodociągu o długości prawie 800 metrów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyremontuje także 17 przyłączy wodociągowych w pasie drogowym. Łącznie na ul. Armii Krajowej zostanie wymienione 1.100 metrów infrastruktury wodociągowej oraz 17 przyłączy o długości prawie 120 metrów.

Budowa drogi będzie wykonana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowska firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac o wartości 1 160 600,95 zł brutto, w tym przebudowę i remont kanałów tłocznych o łącznej długości ponad 1.300 metrów. Oferta Wykonawcy okazała się znacznie niższa od zakładanej w kosztorysie inwestorskim, co pozwoliło na osiągnięcie znacznych oszczędności.

Roboty będą prowadzone etapowo z pozostawieniem jednego z istniejących kanałów jako czynnego. Przyłączenie nowych kanałów zostanie wykonane po zakończeniu przebudowy i remontu, dzięki czemu zapewniona zostanie ciągłość działania kanalizacji ściekowej dla użytkowników mieszkających przy remontowanym odcinku ul. Armii Krajowej.

W związku z tak dużymi inwestycjami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., które wiążą się ze znacznymi utrudnieniami, mieszkańcy Skierniewic muszą uzbroić się w cierpliwość. Termin zakończenia wszystkich robót w zakresie wodociągów i kanalizacji przewidywany jest na dzień 31 stycznia 2016 r.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o