W piątek, 11 maja 2018 r., Pan Leszek Trębski zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook następujący wpis:

“RZECZ O: WYGRANEJ BATALII
Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił pozew prezesa Wod-Kan Jacka Pełki przeciwko mnie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.”

Do posta załączone zostało zdjęcie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi w przedmiocie oddalenia zażalenia (nie pozwu!). Pan L. Trębski po raz kolejny wprowadził w błąd opinię publiczną, wskazując, że sąd oddalił powództwo prezesa ZWiK “WOD-KAN” Jacka Pełki przeciwko niemu o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie, co jest nieprawdą.

Przypomnijmy, że 30 sierpnia 2017 r. to ZWiK “WOD-KAN” pozwał do sądu pana L. Trębskiego w związku z naruszeniem dóbr osobistych poprzez opublikowanie nieprawdziwych zarzutów dotyczących działalności Spółki oraz działalności i kompetencji prezesa. Chodziło o treści zawarte w publicznie dostępnych postach na profilach administrowanych przez pana L. Trębskiego na portalu społecznościowym Facebook z 30 maja 2017 r. “RZECZ O: BARDZO DROGIEJ WODZIE” oraz 1 czerwca 2017 r. “RZECZ O: TUSZOWANIU TRUDNEJ PRAWDY”.

Zanim sprawa trafiła do sądu, 8 czerwca 2017 r. przedstawiciele ZWiK “WOD-KAN” wystosowali do pana L. Trębskiego wezwanie przedsądowe o zaniechanie naruszania dóbr osobistych i usunięcie wpisów na Facebooku naruszających te dobra. Pan L. Trębski w żaden sposób nie odniósł się do pisma.

Po złożeniu pozwu na pierwszej rozprawie została zawarta ugoda, zgodnie z którą pan L. Trębski zobowiązał się do usunięcia postów zamieszczonych na Facebooku opisanych w pozwie oraz do zamieszczenia na tych portalach następującego wpisu: Oświadczam, że posty z dnia 30 maja i 1 czerwca 2017 r. “Rzecz o bardzo drogiej wodzie” i “Rzecz o tuszowaniu trudnej prawdy” zostały przeze mnie usunięte w związku z zawartą w dniu 29 stycznia 2018 roku ugodą sądową z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” spółka z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej i Jackiem Pełką oraz zeznaniami złożonymi przez świadka głównego księgowego Spółki “WOD-KAN”.

Ponadto pan L. Trębski został zobowiązany do dopłaty ZWiK “WOD-KAN” kwoty 350 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pan L. Trębski usunął 29 stycznia 2018 r. posty zawierające nieprawdziwe zarzuty oraz opublikował zgodnie z ugodą wpis – oświadczenie. Wpis pojawił się w późnych godzinach wieczornych (około 23.00) i został usunięty/ukryty następnego dnia nad ranem, przed godz. 6.00.

Na skutek interwencji Spółki oraz zapewne w obawie przed skierowaniem sprawy na drogę sądową lub egzekucyjną, pan L. Trębski 5 lutego 2018 r. ponownie zamieścił treść wskazanego w ugodzie oświadczenia.

Wobec takiej postawy pana L. Trębskiego i w związku z utratą zaufania co do wypełnienia przez niego zobowiązań wynikających z ugody, ZWiK “WOD-KAN” sp. z o.o. oraz prezes Jacek Pełka 22 lutego 2018 r. złożyli zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania w związku z zawartą ugodą. Zażalenie zostało oddalone przez Sąd postanowieniem z 13 kwietnia 2018 r. i ugoda została utrzymana w mocy w swoim pierwotnym brzmieniu.

Już 16 kwietnia 2018 r. pan L. Trębski skierował do prezesa Spółki oraz ZWiK “WOD-KAN” oświadczenia, że zobowiązuje się do nieusuwania z administrowanych przez siebie profili na portalu społecznościowym Facebook postów zamieszczonych w dniu 5 lutego 2018 r., zawierających treści wskazane w ugodzie z 29 stycznia 2018 r.

Natomiast niespełna miesiąc później, 11 maja, pan L. Trębski publikuje post, w którym treść oddalenia zażalenia nazywa “wygraną batalią”, pisząc, że Sąd “oddalił pozew prezesa Wod-Kan Jacka Pełki przeciwko mnie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.”
Wyraźnie aktualne pozostają treści z uzasadnienia do pozwu z 30 sierpnia 2017 r. na temat przypisania winy L. Trębskiemu “(…) Przypuszczać należy, że działania Pozwanego miały charakter celowy, a w ostateczności Pozwanemu można przypisać również rażące niedbalstwo, gdyż Pozwany zapewne wiedział lub liczył się lub powinien się liczyć z tym, że jego wypowiedzi są nierzetelne i niezgodne ze stanem faktycznym.”

Szanowni Państwo,
działalność ZWiK “WOD-KAN” jako spółki komunalnej jest w większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku innych podmiotów będących spółkami prawa handlowego, monitorowana przez społeczeństwo, głównie mieszkańców Skierniewic. Dlatego w przypadku komunalnego przedsiębiorstwa tak istotna jest renoma, jaką posiada na lokalnym rynku. Nieprawdziwe informacje, treści podważające reputację przedsiębiorstwa i prezesa mogą w konsekwencji doprowadzić do zakwestionowania wiarygodności Spółki jako dostawcy usług i uczestnika obrotu gospodarczego. W sytuacji, gdy Spółka pozyskała fundusze unijne i realizuje na rzecz miasta i mieszkańców projekty o wartości przekraczającej 182 mln zł, nie może sobie na to pozwolić.Dlatego autorzy wypowiedzi naruszających dobra osobiste Spółki oraz dobre imię prezesa zarządu będą konsekwentnie pozywani do Sądu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o