Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Tu Radio Wolny Budapeszt”

0
275

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Tu Radio Wolny Budapeszt” organizowany w ramach Roku Kultury Węgierskiej, w związku z 60 rocznicą Rewolucji Węgierskiej 1956 r. i Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej przyjętym przez parlamenty obu naszych krajów.

Aby wziąć udział w konkursie należy namalować pracę przedstawiającą: najważniejsze wydarzenie rewolucji węgierskiej 1956 r lub pomoc okazaną przez naród Polski, Węgrom w 1956 roku i nadesłać ją do 4 listopada na adres: Galeria dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Budapeszt’ 56. Prosimy o wkomponowanie w każdej pracy małych akcentów narodowych Węgier i Polski.

Cele konkursu:
– przybliżenie dzieciom, młodzieży i odbiorcom prac plastycznych historii Węgrów w 1956
– promocja naszych przyjaciół Węgrów w Polsce i za granicą,
– promowanie miasta Skierniewice w Polsce i za granicą,
– rozbudzanie wyobraźni artystycznej,
– kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku i tolerancji wobec innych kultur i historii,
– indywidualny rozwój własnej działalności kreacyjnej w różnych dziedzinach sztuki,
– zainspirowanie do pracy twórczej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
– prezentacje możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
– doskonalenie warsztatu plastycznego młodych artystów.

Pozostałe cele konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu RP w wieku od 10 do 18 lat.
– Ocena prac odbędzie się w trzech grupach wiekowych:
I grupa: od 10 do 12 lat,
II grupa: od 13 do 15 lat,
III grupa: od 16 do 18 lat.
– W każdej grupie wiekowej przewidujemy I, II i III nagrodę. Nagrodami dla laureatów I, II i III miejsca z każdej grupy wiekowej będą puchary (razem 9 pucharów) oraz 5 wyróżnień w każdej grupie wiekowej (razem 15 pucharów) i dyplomy przygotowane przez Pana dr Jánosa Tischlera Dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.W konkursie wezmą udział prace wykonane w dowolnych technikach malarskich na kartonie (np. akwarela, gwasz, pastel olejna, tusz, plakatówka, tempera itp.).
– Prace powinny być wielobarwne.
– Format prac: 50 ×70 cm.
– Prace o innym formacie nie będą zakwalifikowane do konkursu.
– Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
– Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
– Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
– Każda praca powinna być opisana pismem drukowanym według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (nie klasa, do której uczeń uczęszcza), nazwa i adres placówki, adres e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora lub prawnego opiekuna), tytuł pracy.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej Węgry 1956” wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 9 grudnia (piątek) 2016 roku o godzinie 12.30 w Galerii dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 (Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach). Przewidujemy również wręczenie dyplomów dla nauczycieli, pod których opieką zostały wykonane prace nagrodzonych laureatów konkursu (prosimy koniecznie na odwrocie wykonanej pracy podać imię i nazwisko nauczyciela).

Regulamin i zgłoszenie można pobrać tu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here