Zamknij
dokumentowanie sprzedaży/wystawianie faktur sprzedaży rozliczanie umów cywilnoprawnych przygotowanie umów prowadzenie akt osobowych sporządzanie listy płac udział w przygotowaniu delegacji monitorowanie kwestii ubezpieczeniowych pracowników (A1, oraz zewnętrzne) prowadzenie ewidencji odzieży roboczej kontrola nad terminowością przeprowadzania badań lekarskich oraz BHP kontakt z instytucjami zewnętrznymi US, GUS, ZUS przygotowanie deklaracji ZUS, PEFRON prowadzenie rozliczeń z OHP, CECH oraz PUP bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. współpraca i kontakty z zewnętrznymi instytucjami
StPr/22/0489
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Uczestniczenie w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska
StPr/22/0487
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 550 PLN

PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MALOWANIU, PRACE WYKOŃCZENIOWE
StPr/22/0269
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

PRACE MONTERSKIE PRZY BUDOWIE KONSTRUKCJI SZKLARNIOWEJ, SZKLENIE, ŁĄCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
StPr/22/0483
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

OBSŁUGA ZAGĘSZCZARKI PRZY ROBOTACH BRUKARSKICH
StPr/22/0478
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

SPRZĄTANIE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
StPr/22/0477
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

PODSTAWOWA NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ, KONTROLA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, UTRZYMANIE MASZYN W RUCHU
StPr/22/0479
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

PRACE MONTERSKIE PRZY BUDOWIE KONSTRUKCJI C.O., ŁĄCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, SCALANIE
StPr/22/0480
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

NADZÓR NAD PROWADZONYMI PRACAMI WYNIKAJĄCYMI Z REALIZACJI BIEŻĄCEGO PROJEKTU, REPREZENTOWANIE PRACODAWCY.
StPr/22/0481
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

NADZÓR NAD PROWADZONYMI PRACAMI WYNIKAJĄCYMI Z REALIZACJI BIEŻĄCEGO PROJEKTU, REPREZENTOWANIE PRACODAWCY.
StPr/22/0482
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 325 PLN

REKLAMA