Zamknij

Akcje online - rodzaje ryzyka

07.59, 19.12.2022 Materiał partnera
Skomentuj

Sytuacja geopolityczna jest niewątpliwie napięta, co wpływa na giełdę. Z powodu wysokiej inflacji wiele osób podejmuje różne działania, których celem jest pomnożenie kapitału bądź przynajmniej zachowanie wartości oszczędności. Częstym stosowanym narzędziem finansowym są akcje online.

Czym są akcje online? 

Inwestowanie zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Nie ma czegoś takiego jak pewna inwestycja. Narzędzia finansowe, które są wybierane przez doświadczonych inwestorów to często akcje online. Trzeba wiedzieć, że są one rodzajem papierów wartościowych, a więc posiadając je, dany inwestor jest akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem określonej części majątku spółki. Korzystając z akcji online, niezbędne jest wybranie domu maklerskiego tutaj rozumianego jako broker. I choć inwestor ma możliwość skorzystania z określonych pomocy, choćby dotyczących analizy rynku, to na nim spoczywa 100% decyzyjność dotycząca zarządzania swoim kapitałem. Cena akcji online zależy rzeczywiście od wielu czynników. Jest to przede wszystkim popyt oraz podaż, na które wpływa sytuacja geopolityczna oraz rynkowa. Jednocześnie należy wiedzieć, że każda akcja giełdowa ma określoną wartość nominalną. Oblicza się ją, dzieląc kapitał zakładowy przez liczbę wyemitowanych akcji. Cena sprzedaży na rynku pierwotnym to nic innego jak cena emisyjna, przy czym nie może być ona niższa od wartości nominalnej. Aktualnie wartość ustalana jest na podstawie zleceń maklerskich. 

Rodzaje ryzyka akcji 

Kupując akcje online inwestor musi być świadomy, że może zyskać, ale równie dobrze może też stracić. Obecnie możemy wyróżnić dwa rodzaje ryzyka, do których zalicza się ryzyko systematyczne i specyficzne. Ryzyko systematyczne, czyli rynkowe jest związane z sytuacją jaka panuje na rynku i co ważne dotyczy wszystkich inwestorów w ten sam sposób. Może wystąpić np. ryzyko recesji, które wynika ze słabszej koniunktury gospodarczej. Pewnym sytuacjom nie da się zapobiec i właśnie należy do nich ryzyko rynkowe. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku ryzyka specyficznego. Jest ono związane z sytuacją danej spółki i tak naprawdę zależy od tego, jakie dana spółka podejmuje decyzje, które wpływają na jej ogólną sytuację oraz koniunkturę. Ryzyko jest większe, gdy dana firma wprowadza nowy produkt, ale też gdy pogarsza się jej sytuacja finansowa. W takim przypadku zaleca się dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Kupując akcję online, najlepiej wybierać takie, które różnią się od siebie w znaczący sposób i ich wartość może maleć na skutek innego rodzaju ryzyka. W ten sposób inwestor nawet, gdy osiągnie stratę na jednych akcjach, to może zyskać na innych. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że akcje online nie są tym samym co obligacje. W przypadku obligacji posiadacz nie ma uprawnień względem emitenta. 

Akcje online - podział, biorąc pod uwagę formę pokrycia

Akcje gotówkowe można zakupić, dysponując określonym wkładem pieniężnym. Można je otrzymać już wtedy, gdy wpłaci się co najmniej 25% ich wartości. Do czasu pełnej spłaty są one akcjami imiennymi. Akcje aportowe pokrywa się wkładem niepieniężnym, czyli wkładem rzeczowym. Należy do nich aport, którym może być wartość prawna czy niematerialna. Niezależnie jakie akcje wybierzecie, pamiętajcie, że zalecana jest dywersyfikacja środków. Tylko w ten sposób można rzeczywiście zmniejszyć swoje ryzyko.                 

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%