Zamknij

Jak przygotować teren pod budowę 5 wskazówek

22.00, 29.06.2022 .
Skomentuj

Wzniesienie budynku wymaga wykonania prac wstępnych. Przygotowanie terenu pod budowę należy przeprowadzić przy pomocy specjalistycznej firmy, która zlikwiduje nierówności na działce, usunie niepotrzebne krzewy oraz wykopie fundamenty pod budowę. Sprawdź, jak wyglądają prace przygotowawcze przed budową domu.

 

Zagospodarowanie terenu budowy

Zanim zabierzemy się za wyrównywanie terenu, należy ogrodzić oraz oznakować miejsce, gdzie będą prowadzone takie prace. Trzeba to wykonać zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy jest ważne, gdyż pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym. W tym celu powinniśmy:

  • zamontować ogrodzenie – najlepsza będzie zwykła, niedroga siatka; nie może ona być niższa niż 1,5 m oraz powinna znajdować się co najmniej 1 m od wykopów,
  • wyznaczyć strefy niebezpieczne, czyli miejsca, gdzie występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Niwelacja działki nie jest możliwa bez oznakowania miejsca budowy. Służy do tego żółta tablica informacyjna, która może być umieszczona przy wjeździe na teren budowy. Oznacza się w niej zakres prowadzonych robót, adres inwestora, wykonawcy oraz kierownika budowy, organ nadzoru budowlanego czy numer pozwolenia na budowę.

 

Wycinka drzew i krzewów

Niwelowanie terenu często nie jest możliwe bez usunięcia drzew i krzewów. Jeśli znajdują się one tam, gdzie zostaną wytyczone granice budynku, pozostaje ich wycięcie. Zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta jest wymagane wówczas, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza, w zależności od gatunku drewna, 80 (topola, wierzba), 65 (kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny) bądź 50 cm (inne gatunki). Mówi o tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Gdy drzewa i krzewy nie kolidują z budową, można je pozostawić. By zapobiec ich zniszczeniu, mniejsze rośliny warto przesadzić, natomiast w przypadku drzew pożądane jest zabezpieczenie pnia oraz zwrócenie szczególnej uwagi, by nie uszkodzić korzeni w trakcie robót.

 

Niwelacja terenu

Duże znaczenie ma przygotowanie gruntu pod budowę. Warto wykonać badania geotechniczne, które wprawdzie nie są wymagane przepisami prawa, jednak, w przypadku na przykład miękkiego gruntu czy wysokiego poziomu wód gruntowych, pozwolą odpowiednio wcześnie zapobiec zbyt intensywnemu osiadaniu budynku czy pękaniu ścian.

Kolejny etap to wyrównanie terenu na działce. Obejmuje ustalenie różnic wysokości między różnymi punktami na działce za pomocą niwelatora, a następnie:

  • usunięcie nadmiaru ziemi,
  • uzupełnienie nierówności,
  • utwardzenie gruntu.

Takie działania powinny być wykonane przez firmę, która posiada specjalistyczne maszyny do niwelacji terenu. Przykładem jest działająca na terenie województwa łódzkiego firma Surpol, która zajmuje się kompleksowym wykonywaniem prac ziemnych na potrzeby inwestorów prywatnych oraz deweloperów.

Przygotowanie terenu pod budowę zwykle wymaga niwelacji. Przydatna do tego jest koparko-ładowarka, dzięki której można usunąć nadmiar ziemi, a także uzupełnić zagłębienia i doły. Warto wykorzystać darń i żyzną glebę.

 

Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych

Prawo budowlane nakłada obowiązek, by materiały znajdujące się na placu budowy były odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, a także być narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. W tym celu powinno się je składować w specjalnej wiacie, kontenerze czy garażu typu „blaszak”– miejsce to powinno znajdować się w granicy działki.

 

Wykopanie ziemi pod fundamenty

Prawidłowo przeprowadzone wyrównanie terenu na działce budowlanej pozwala na wykonanie wykopów pod fundamenty. Jeśli będą one wylewane bezpośrednio na gruncie, przyda się mini-koparka. W przypadku ław fundamentowych niezbędna jest koparko-ładowarka. Trzeba pamiętać o odpowiedniej głębokości wykopów (zwykle 80-140 cm), dopasowanej do strefy przemarzania gruntu oraz poziomu wód gruntowych.

Przygotowanie terenu pod budowę wymaga przeprowadzenia prac wstępnych. Chodzi o ogrodzenie oraz oznakowanie działki, wycięcie niepotrzebnych nasadzeń, niwelację terenu, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych oraz wykonanie wykopów pod fundamenty.

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%