Strona głównaBiznesPrzerwa remontowo - inwestycyjna w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach.

Przerwa remontowo – inwestycyjna w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach.

artykuł sponsorowany

- REKRAMA -

Ciepło produkowane w Energetyce Cieplnej Spółce z o.o. w Skierniewicach w głównej mierze oparte jest na spalaniu węgla o bardzo niskiej zawartości siarki i popiołu – w głównym źródle –  oraz gazu ziemnego w pozostałych mniejszych kotłowniach lokalnych. 

- REKRAMA -

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. spełnia surowe standardy emisyjne, co potwierdza wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001. 

Aby w najbliższej perspektywie sprostać, jeszcze bardziej zaostrzonym normom emisyjnym, narzuconym przez Dyrektywę IED oraz konkluzje BAT wprowadzone przez UE, z których wynika pięciokrotne obniżenie związków siarki i pyłu oraz prawie o połowę mniejsza dopuszczalna zawartość tlenków azotu w spalinach, Energetyka Cieplna Spółka
z o.o. podjęła działania zmierzające do dostosowania źródła i obecnie kończy realizację inwestycji mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. 

- Reklama -

Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin odbywa się wg technologii „półsuchej” (IOS) dla zespołu kotłów K4, K3, K2 i K1, realizowanego przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”.

Prace nad wymienionymi  inwestycjami trwają już od roku, a ich zakończenie planowane jest na listopad 2020 r. W związku z powyższym, kolejnym etapem jest podłączenie nowo budowanych instalacji do systemu. Niestety nie ma możliwości realizacji tego etapu na pracującym źródle. Aby mogło nastąpić podłączenie istniejących kotłów do nowej Instalacji Odsiarczania Spalin oraz podłączenie instalacji do istniejącego komina konieczne jest zatrzymanie Skierniewickiej Ciepłowni, stąd decyzja o przerwie w dostarczaniu ciepłej wody do wszystkich Odbiorców w Skierniewicach.

W czasie postoju kotłów nastąpi demontaż starych kanałów spalin oraz podłączenie instalacji odsiarczania z jednej strony do kotłów z drugiej strony do komina. Czas przewidziany na wykonanie powyższych prac został ograniczony do niezbędnego minimum i został zaplanowany od 06.07.2020 r. do 17.07.2020 r.. 

Należy podkreślić, że dzięki takim inwestycjom Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
w Skierniewicach emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż piece węglowe
w indywidualnych budynkach, a po zakończeniu  inwestycji będzie jedną z pierwszych, tej wielkości ciepłowni w Polsce, spełniających wymagania unijnych dyrektyw. 

Za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody użytkowej serdecznie Państwa przepraszamy i przypominamy, że WALCZĄC ZE SMOGIEM TWORZYMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE