Strona głównaWiadomościSkierniewice: Dowódca JRG PSP Skierniewice bryg. Józef Stańczak przeszedł na emeryturę

Skierniewice: Dowódca JRG PSP Skierniewice bryg. Józef Stańczak przeszedł na emeryturę

- REKRAMA -

Zobacz galerię [8]
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach
Zobacz galerię [8]
Przebieg służby bryg. Józefa Stańczaka – dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Skierniewicach.

Pan bryg. Józef Stańczak w dniu 1 września 1990 roku rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął jako młodszy chorąży pożarnictwa w dniu 1 września 1992 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Rejonowej PSP w Skierniewicach na stanowisku specjalista ratownik. W trakcie służby awansował na wyższe stanowiska służbowe: dowódcę zastępu, dowódcę sekcji.

Zaangażowanie i wkład w służbę został dostrzeżony przez przełożonych, którzy skierowali go w 1993 roku na zaoczne wyższe studia zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, które ukończył w 1997 roku uzyskując tytuł naukowy inżyniera i pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Dalej podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc w 1999 roku studia wyższe magisterskie zaoczne w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, a tematem pracy magisterskiej był „Model osobowy Komendanta powiatowego PSP”.

W dniu 1 sierpnia 1997 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP w Skierniewicach. W wyniku reformy administracyjnej w kraju w 1999 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w formacji w skutek których powstała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Pełniącym obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego został mł.kpt. Józef Stańczak. W tym samym roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W ramach obowiązków służbowych odpowiadał za prawidłowe wyszkolenie podległych strażaków oraz wyszkolenie 2243 ratowników OSP. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi oraz uczestniczył w działaniach ratowniczych na terenie kraju w tym w akcjach usuwania skutków powodzi.

Brygadier Stańczak ukończył szereg kursów specjalistycznych niezbędnych w profesjonalnym wykonywaniu zawodu strażaka. Ponadto ukończył: studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, studia licencjackie na kierunku informatyka i technikum ochrony środowiska.

W dniu 1 marca 2010 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Skierniewicach. Zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystywał zarówno w szkoleniu strażaków jak i przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Rocznie dowodził około 100 akcjami.

Pasją którą realizował z wielkim zaangażowaniem, dając przykład i wzór do naśladowania, była aktywność fizyczna. Wielokrotnie uczestniczył w  zawodach lekkoatletycznych, zawodach FCC, Turnieju Barbórkowym Strażaków i maratonach. 

Brygadier Stańczak jest honorowym dawcą krwi mającym na swoim koncie oddanych ponad 31 litrów krwi.

Zasługi i poświęcenie bryg. Stańczaka odzwierciedlają otrzymane w trakcie 30 letniej służby w  Państwowej Straży Pożarnej następujące odznaczenia:

  1. Krzyż Zasługi Za Dzielność który otrzymał w 2001 r. za uratowanie życia ludzkiego .
  2. Srebrny Krzyż Zasługi – 2013 r.
  3. Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” – 2010 r.
  4. Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2014 r.
  5. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2005 r.

Laureat Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszego Policjanta i Najlepszego Strażaka Województwa Łódzkiego w następujących kategoriach:

  • najlepszy dowódca w PSP w 2012 roku
  • honorowy dawca krwi w 2013 roku
  • najlepszy dowódca JRG w 2013 roku
  • najlepszy dowódca JRG w 2018 roku

Brygadier Józef Stańczak zostanie zapamiętany jako ponadprzeciętny strażak, wychowawca i dowódca wielu pokoleń strażaków z PSP i OSP, który zakończył służbę w PSP w dniu 26.02.2021 roku.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE