Strona głównaINFO +Skierniewice: Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Skierniewice: Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

- REKRAMA -

Dlaczego musimy zmienić system odbioru odpadów?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku zmienił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana systemu obowiązuje w całej Polsce i nakłada na wszystkie gminy obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od kiedy rusza nowy system?

Od 1 lipca br. w Mieście Skierniewice zaczną obowiązywać nowe zasady w tym zakresie. Śmieci odbierać będzie specjalistyczna firma, wyłoniona w drodze przetargu.

Co ja muszę zrobić?

Do 30 kwietnia br. każdy właściciel nieruchomości, w której mieszkają ludzie ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co oznacza jednocześnie deklarację czy będzie segregował odpady, czy nie. Deklaracja zostanie dostarczona przez Urząd Miasta do każdego mieszkańca.

Do końca czerwca br. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien mieć rozwiązaną umowę z firmą, która dotychczas odbierała odpady komunalne.

Gdzie składać deklarację w Skierniewicach?

Deklaracje składamy w Urzędzie Miasta Skierniewice. W imieniu mieszkańców bloków i kamienic deklarację składają zarządy spółdzielni, wspólnot lub administratorzy budynków. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklaracje sami. Można ją złożyć osobiścielub przysłać pocztą na adres Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.

Co się stanie, jeśli nie złożę deklaracji?

Zgodnie z przepisami ustawy, prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej sam wyznaczy wysokość opłaty na dany lokal.

Ile będę płacił?

W Skierniewicach opłaty za odpady komunalne będą naliczane od osoby, zamieszkującej w danym lokalu. Na podstawie uchwały Rady Miasta Skierniewice z dn. 21 grudnia 2012r. , ustalono następujące miesięczne stawki opłat :
– 8,50 zł od osoby, zamieszkującejdaną nieruchomość, jeżeli śmieci są segregowane.
– 17,00 zł od osoby, zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli śmieci są niesegregowane.

Opłaty należy wnosić co kwartał w terminie: do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia danego roku.

Pierwszą wpłatę należy wnieść do 30 września 2013r.

Wypowiedz umowę

Do końca czerwca br. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien mieć rozwiązaną umowę z firmą, która dotychczas odbierała odpady komunalne.

Urząd Miasta Skierniewice będzie na bieżąco informował o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska –www.naszesmieci.mos.gov.pl


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE