Skierniewice: Papierówka – 2. edycja

0
313

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 2. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania lub noweli kryminalnej z akcentem skierniewickim. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie skierniewickich szkół (gimnazjum i liceum) i mieszkańcy naszego miasta.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2013 r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 listopada 2013 r. w siedzibie MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 a o godz.14.00.

Zostanie przyznana nagroda internautów (na najlepsze prace, zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl, będzie można głosować od 1 do 21 listopada 2013 r.

Występ zorganizowany jest w ramach projektu Biblioteka Kryminału. Patronat nad projektem dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego objął Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Mszczonowska 43 a
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 69 69
tel./fax: 46 833 66 97
www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
2. Cele konkursu:
— pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
— promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
— kształtowanie wrażliwości na piękno.
3. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
— 13-15 lat, — 16-19 lat, — 20 lat i więcej.
4. Organizator konkursu powoła jury: Darek Foks (pisarz), Agnieszka Kutermankiewicz- Pawlikowska (bibliotekarz), Alina Majcher (polonista), Katarzyna Malinowska  (bibliotekarz), które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6.Przyznana zostanie nagroda internautów (na najlepsze prace, zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl, będzie można głosować od 1 do 21 listopada 2013 r.
7.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 listopada 2013 r. o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.[/tab]
[tab title=”Warunki uczestnictwa w konkursie”]1.   W konkursie mogą wziąć udział skierniewiczanie od 13 roku życia.
2.   Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
3.   Na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub e-mail).
4.   Na konkurs można zgłosić:
– opowiadanie lub nowelę kryminalną z akcentem skierniewickim,
– praca musi być opatrzona tytułem,
– warunki formalne pracy:
do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania, (w przypadku uczniów nazwa szkoły, klasa i
nazwisko nauczyciela), krótka informacja o sobie. Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie.
6.    Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach,
ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
– Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
– Filia nr 1 MBP w Skierniewicach ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
– Filia nr 2 MBP w Skierniewicach ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
– Filia nr 4 MBP w Skierniewicach ul. Berlinga 2 (Rawka), tel. 46 833 10 23,
– Filia nr 5 MBP w Skierniewicach al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59
lub przesyłać na adres organizatora (pocztowy lub internetowy) do 31 października 2013 r.[/tab]
[tab title=”Postanowienia końcowe”]1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy
Wypożyczalni MBP tel. 46 833 69 69.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl.
7.    Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o