Zarządzanie tak dużą gminą, położoną jak obwarzanek wokół miasta jest szczególnie trudne. Nie ma tu możliwości centralizacji gminnych usług. Skomplikowane jest planowanie inwestycji liniowych, z konieczności omijających „miejską” enklawę lub uzależnionych od kształtu skierniewickiej infrastruktury. To wymaga szczególnej staranności w przygotowaniu każdego projektu i kompleksowego podejścia do każdego przedsięwzięcia. I gmina Skierniewice radzi sobie z tym znakomicie.

Przemyślany rozwój gminy

Obowiązkiem zarządzających gminą jest myślenie o jej przyszłości w perspektywie wieloletniej. To konieczność określenia kierunków rozwoju, a podstawowym tego wyrazem jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przesądzającego o przyszłych możliwościach inwestycyjnych.
Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice wykluczał powstawanie zakładów przemysłowych, a postawił na rozwój budownictwa mieszkaniowego.

– W ten sposób udało się osiągnąć cel – mówi wójt Dominik Moskwa. – Gmina się rozwija. Wystarczy przejechać drogami wokół Skierniewic, by zobaczyć jak często teren gminy wybierany jest na miejsce do życia. Ci, którzy pracują w Skierniewicach, Warszawie czy Łodzi budują domy właśnie tutaj. Nowe osiedla powstają w Balcerowie, Mokrej Lewej, Sierakowicach Lewych, Sierakowicach Prawych czy Miedniewicach. Nowi mieszkańcy oznaczają przede wszystkim rozwój dla gminy.

Infrastruktura – Internet

Włodarze gminy dobrze wiedzą, że zadaniem samorządu jest działanie w tych przedsięwzięciach, które przekraczają możliwości mieszkańców, nawet tak aktywnych i zaangażowanych jak obywatele gminy Skierniewice. To oczywiście infrastruktura drogowa, sieć internetowa i sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

Gmina Skierniewice ma najdłuższą w powiecie sieć dróg i systematycznie prowadzone od lat modernizacje i bieżące utrzymanie pochłaniają ogromne kwoty. To nie powstrzymuje przed rozpoczynaniem kolejnych inwestycji.

Jest już opracowana dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej biegnącej przez Strobów. Na razie budowane będzie oświetlenie uliczne, później droga. – Czekamy na obiecany przez pana premiera program – informuje Dominik Moskwa. – Zapowiedział pięć miliardów na drogi na wsiach. Mamy nadzieję, że te pieniądze zostaną uruchomione.

Nowe oświetlenie uliczne w Strobowie i Balcerowie to część większego planu, którego celem jest też dostęp do sieci. Gdy tylko staną lampy podłączony zostanie światłowód i południowa część gminy zyska szerokopasmowy Internet. Tym samym cały już teren gminy zostanie nim objęty a młodzież w pełni będzie mogła korzystać z dostępu do sieci. Rozwój infrastruktury w tej dziedzinie oznacza duży postęp i poprawę warunków pracy także w szkołach. To plany na najbliższe miesiące. Najpóźniej do końca tego roku zostaną zrealizowane.

Czas na kanalizację

Wodociągi to rzecz, która jest realizowana właściwie jako inwestycja ciągła. Systematycznie sieć była i będzie nadal rozbudowywana. Modernizowana jest także stacja uzdatniania wody w Józefatowie. Koszt tej inwestycji wyniesie dwa miliony złotych, ale korzyści dla mieszkańców mają być ogromne. Mieszkańcy w tym roku cierpieli z powodu niedoboru wody. Gmina chce to zmienić przebudowując własną, dużą hydrofornię.

– O wiele trudniejszą, zarówno technicznie jak i finansowo, jest budowa gminnej kanalizacji – wyjaśnia Dominik Moskwa. – To koszt ok 70 mln złotych, czyli przedsięwzięcie ponad możliwości gminy. Nasze starania o środki z NFOŚ są bardzo zaawansowane. Ważne, że gotowa jest dokumentacja planistyczna, ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną i zgoda na zrzut gminnych ścieków do oczyszczalni w Mokrej Prawej – dodaje włodarz gminy.

Jak we wszystkim, myśli się nie o rozwiązaniach na dziś, ale na przyszłe lata. Kanalizacja zostanie zrealizowana „na wyrost”, tak, by mogła przyjąć ścieki również z przyszłej zabudowy. Władze gminy mają świadomość, że tak olbrzymia i kosztowna inwestycja nie była i nie jest możliwa do zakończenia w ciągu jednej kadencji. Nawet pozyskanie środków zewnętrznych nie uchroni przed ograniczeniem wydatków na wszystkie inne zadania. Stąd niezwykle staranne przygotowanie do budowy i oszczędzanie. Są w gminie drogi nie remontowane tylko dlatego, że w ich pasie powstaną właśnie kolektory kanalizacji. Potem przyjdzie czas na ich naprawy lub modernizację.

W terenach niezbyt intensywnie zabudowanych nie zawsze przyłączanie do sieci kanalizacyjnej jest opłacalne, alternatywnym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska środki pozwoliły na sfinansowanie 54 takich instalacji. Kolejnych 50 jest w realizacji.

Czyste powietrze

Dbałość o czystą gminę to nie tylko gospodarka ściekowa, ale również oszczędność energii oraz niskoemisyjne lub odnawialne źródła energii. Dla własnych obiektów gmina stosuje nowoczesne rozwiązania, ale ważne, by tak samo działali mieszkańcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje znacznymi środkami na dofinansowanie termomodernizacji budynków, wymiany kotłów na paliwa stałe, czy montażu solarów przez indywidualnych właścicieli domów, a wnioski gminy o przyznanie pieniędzy Urząd Marszałkowski ma rozpatrzyć do 15 stycznia 2019 roku.

- Reklama -

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Lucjan

Niestety. Żaden balcerow czy Sierakowice. I żadna łódź czy Warszawa. Zwyczajnie czasem się trafi ktoś spoza naszego miasta ale to żadna zasada. Kto w ogóle jest twórcą tej strony bo chyba to jakaś propagandowa strona.