Skierniewice: Zgłoszenia do nagrody Wokulski Roku

0
316

Promocja przedsiębiorczości i wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, te cele  przyświecają Prezydentowi Miasta Skierniewice i Skierniewickiej Izbie Gospodarczej,  którzy corocznie przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli firm ze Skierniewic i północno – wschodniego regionu województwa łódzkiego.

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm  i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.

Tytuł i statuetki „Wokulski Roku” przyznawane będą w czterech kategoriach:  firmy mikro do 9 osób, firmy małe od 10 do 49 osób, firmy średnie i duże  pow. 50 osób oraz grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne.

Wnioski o „Wyróżnienie Tytułem i statuetką Wokulski Roku” mogą składać: prezydent, burmistrzowie, wójtowie, organizacje okołobiznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców, zgłaszających jedną kandydaturę.

Regulamin przyznawania Tytułu „Wokulski Roku”, wnioski i ankiety dostępne są na stronach internetowych: www.skierniewice.eu oraz www.sig-skierniewice.com.pl.

Dokumenty przyjmowane będą do 5 lutego do godz. 12.00 w Sekretariacie Kapituły, ul. Reymonta 18, pok. 210; 96-100 Skierniewice. Wnioski przesłane pocztą powinny być datowane także tą datą.

Lista laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2013” i wręczenie statuetek dla podkreślenia rangi przedsięwzięcia – zgodnie z decyzją władz miasta – odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania praw miejskich Skierniewicom w dniu 19 lutego 2014 r.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o