Strona głównaBiznesSprawy konsumenckie. Co powinno się wiedzieć na ich temat?

Sprawy konsumenckie. Co powinno się wiedzieć na ich temat?

Materiał partnera

- REKRAMA -

Polskie prawo chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami związanymi ze sprzedażą różnych towarów lub usług. Dzięki odpowiednio skonstruowanym przepisom konsumenci mogą liczyć na wsparcie w przypadku zakupu wadliwego towaru, niewykonania usługi, pomimo otrzymania zapłaty, a także w wielu innych sytuacjach. Co jeszcze powinno się wiedzieć o sprawach konsumenckich?

  1. Konsument – kim jest w polskim prawie?
  2. Jak pomaga kancelaria w sprawach konsumenckich?

W ostatnich latach świadomość konsumentów na temat przysługujących im praw znacznie wzrosła. Osoby fizyczne odważnie korzystają z prawa do reklamacji, zwrotu towaru bez podania przyczyny, a także w innych możliwości na odzyskanie gotówki, jeżeli towar lub usługa nie spełniają ich oczekiwań. Co warto wiedzieć o sprawach konsumenckich?

Konsument – kim jest w polskim prawie?

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, kim jest konsument. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tym mianem określa się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą. Jednocześnie czynność ta nie może być związana z działalnością zawodową lub gospodarczą prowadzoną przez konsumenta. Tym samym konsument jest słabszą stroną obrotu gospodarczego, dlatego prawo nakłada na niego dodatkową ochronę.

Konsumenci ze względu na mniejszą wiedzę są narażeni na liczne nieuczciwe praktyki ze strony przedsiębiorców. Sprawy konsumenckie wiążą się zatem z dochodzeniem roszczeń klientów będących konsumentami. Jeżeli dojdzie do naruszenia interesów słabszej strony obrotu gospodarczego, ma ona bowiem możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. W ten sposób można unieważnić niekorzystne dla konsumenta umowy dotyczące sprzedaży towarów lub świadczenia różnych usług.

Jak pomaga kancelaria w sprawach konsumenckich?

Obecnie konsumenci coraz częściej zgłaszają się do prawników, gdyż uważają, że ich prawa mogły zostać naruszone. Z tego powodu sprawy konsumenckie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu lub Gdańsku powszechnie pojawiają się na wokandach. Część z nich dotyczy dość błahych konfliktów (np. związanych z nieuznaniem reklamacji przez przedsiębiorcę), inne – nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców wobec setek klientów.

Prawnicy zajmują się często prowadzeniem postepowań reklamacyjnych, spraw dotyczących gwarancji i rękojmi, a także niewłaściwym wykonaniem umów sprzedaży. W ramach reprezentacji konsumenta przygotowywany jest pozew, który trafia do właściwego sądu. Następnie prawnik przedstawia sprawę klienta podczas rozprawy i pomaga konsumentowi wyegzekwować przysługujące mu prawa. Dzięki temu sprawy konsumenckie pozwalają rozwiązać liczne problemy, które powstają na skutek nieuczciwych praktyk różnych przedsiębiorstw. Przykładowo, seniorzy mają możliwość rozwiązania w sądzie niekorzystnych umów z firmami telekomunikacyjnymi, pośredniczącymi w sprzedaży mediów oraz zajmującymi się organizowaniem pokazów, w czasie których uczestnikom sprzedaje się bardzo drogie przedmioty na raty.

W ramach spraw konsumenckich możliwe jest również wyegzekwowanie zwrotu kosztów niewykonanej lub źle wykonanej usługi. Z takiego prawa mogą na przykład skorzystać osoby, które są niezadowolone z efektów pracy ekipy budowlanej (np. źle położone, odpadające tynki, wykonanie instalacji elektrycznej w sposób zagrażający domownikom). Z praw przysługujących konsumentom można skorzystać także, gdy producent lub sprzedawca towaru odmawiają przyjęcia reklamacji, pomimo istnienia w nim wady ukrytej. Dzięki temu sprawy konsumenckie są coraz popularniejsze w całym kraju.

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE