VIII Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

0
276
fot. INFOSkierniewice.pl/Adam Sobieszek

W najbliższą środę, 29 kwietnia o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Skierniewice.  

Porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2015 z VII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 26 marca 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (ul. Instytutowa).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (ul. Wańkowicza).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki EKO – REGION Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy obszaru obejmującego nieruchomości położone przy ulicy J. Piłsudskiego nr 24 i nr 32).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Skierniewice do inicjatywy pod nazwą „Porozumienie między Burmistrzami” dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym oraz opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Skierniewice w perspektywie do 2020 roku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/70/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Skierniewicach na użycie herbu Miasta Skierniewice.
 19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
 20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.
 21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 marca 2015 roku do 20 kwietnia 2015 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Sprawy  różne.
 25. Zamknięcie sesji.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o