Warunki geotermalne w Polsce

Materiał partnera

0

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, ponieważ aż  80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. 

W naszym kraju  występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny ma właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok co stanowi około 30% krajowego  zapotrzebowania na ciepło.

Niezwykle ważne jest, że w Polsce regiony o optymalnych warunkach geotermalnych w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji miejskich, terenów wiejskich, obszarami uprzemysłowionymi oraz na obszarach intensywnych upraw rolniczych. Na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych leżą na przykład Warszawa, Łódź, Toruń, Płock czy Szczecin. Ponad 220 tys. km2 obszaru Polski pokryte jest basenami sedymentacyjnymi Prowincji  Centralno- europejskiej zawierającymi wody termalne w zbiornikach kambryjskim, dewońsko-karbońskim cechsztyńskim, triasowym, dolnopermskim jurajskim i kredowym.

Dla mieszkańców Skierniewic i okolicy najistotniejszym jest basen jurajski, który zawiera zbiorniki wód geotermalnych w piaszczystych utworach dolnej jury (liasu).

Zbiorniki liasowe są eksploatowane między innymi  przez zakład geotermalny w Mszczonowie. Z tego zbiornika może skorzystać również Geotermia Toruńska oraz projektowane  zakłady geotermalne w Skierniewicach i w Żyrardowie.

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce zależy od prawidłowego opracowania projektów gwarantujących konkurencyjność ekonomiczną i ekologiczną geotermii w stosunku do innych nośników energii. Projekty te powinny być ukierunkowane na kompleksowe, maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej niskotemperaturowej (ciepło)), w restrukturyzacji polskiej gospodarki, usług i rolnictwa, szczególnie dla zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin, co jest koniecznością i szansą rozwoju Polski w XXI wieku.

Źródła geotermalne to najlepsze źródła energii odnawialnej: są bezemisyjne, nie generują odpadów, nie ingerują w krajobraz, są bezpieczne i stabilne. Niestety,  przynajmniej na początkowym etapie są drogie, co jest główną rozterką podmiotów samorządowych i biznesowych. Z pomocą przychodzą programy wsparcia ( np. program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), jednak aby geotermia mogła w pełni się rozwinąć konieczne jest stworzenie lepszych warunków dla realizacji tego typu inwestycji.

Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje kilka geotermalnych zakładów ciepłowniczych, m.in.: Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów, Słomniki, Lasek oraz Klikuszowa. W fazie realizacji jest projekt geotermalny w Toruniu .

W Skierniewicach również trwają prace nad utworzeniem zakładu ciepłowniczego opartego na wykorzystaniu wód geotermalnych.  Energetyka Cieplna Skierniewice prowadzi prace inwentaryzacyjne w celu sprawdzenia stanu rurociągów geotermalnych, które maja być wykorzystane dla przedsięwzięcia „Budowa Ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1, Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni  geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach.”

Energetyka Cieplna złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę ciepłowni geotermalnej. W ramach zadania znajduje się rekonstrukcja dwóch istniejących odwiertów oraz budowa trzeciego wraz z budową ciepłowni geotermalnej z wymiennikiem termalnym, pompą absorpcyjną i kotłem gazowym.

Wniosek przeszedł pozytywna ocenę formalną i oczekuje na ocenę merytoryczną przez instytucję finansującą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Reklama -

Poprzedni artykułOdpowiedzialni skierniewiczanie ujęli nietrzeźwego kierującego
Następny artykułKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 03.11.2020 r.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments