„WOD-KAN” otrzymał certyfikat ISO 9001:2015

artykuł sponsorowany

0
679

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” otrzymał 22 listopada certyfikat, potwierdzający, że wdrożony i stosowany w Spółce System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody”.

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w Spółce „WOD-KAN”, jest TÜV SÜD Management Service GmbH. Certyfikat został wydany na okres do 21.11.2020 r.

Otrzymanie certyfikatu to wyróżnienie i uznanie dla wszystkich pracowników Zakładu zaangażowanych w proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Stanowi potwierdzenie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dowodzi, że Zakład dba o wysoką jakość świadczonych usług.

Ambitne zadanie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu w Spółce zrealizowano w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu 9 miesięcy, przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników w realizację projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Otrzymanie certyfikatu przez ZWiK „WOD-KAN” to nie tylko nobilitacja, ale również zobowiązanie do dalszego świadczenia usług w sposób profesjonalny i przyjazny dla Klientów.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o