fbpx

Strona główna Biznes WOD-KAN wchodzi na giełdę

WOD-KAN wchodzi na giełdę

Artykuł sponsorowany

ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. przygotowuje się do wejścia na rynek praw majątkowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. jako producent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

WOD-KAN został wpisany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zakład produkuje ok. 200-250 MWh na kwartał. Po uzyskaniu statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia za pośrednictwem domu maklerskiego WOD-KAN będzie mógł sprzedawać prawa majątkowe z tytułu wyprodukowania energii elektrycznej z OZE.

Z ostatniej chwili…

– Wczoraj, tj. 30 stycznia br., otrzymaliśmy informację z Urzędu Regulacji Energetyki o wydaniu dla nas pierwszych świadectw pochodzenia za lipiec 2017 r. – mówi prezes Jacek Pełka. – Do końca lutego br. otrzymamy świadectwa pochodzenia za energię wyprodukowaną w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy na usługi maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W ciągu ok. 3 tygodni powinniśmy uzyskać też status członka Rejestru Świadectw Pochodzenia.

Prąd elektryczny z oczyszczalni

WOD-KAN wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. W oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej w procesie fermentacji osadu ściekowego powstaje biogaz, który po oczyszczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energię elektryczną wytwarzaną przez agregat prądotwórczy oraz ciepło uzyskane ze spalania gazu w kotle i/lub w procesie kogeneracji wykorzystuje się m.in. do celów technologicznych oczyszczalni.

Fotowoltaika na stacji uzdatniania wody

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, na który WOD-KAN otrzyma ponad 73 mln zł dotacji, przeprowadzone zostaną zadania, które pozwolą skutecznej wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych. Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zintensyfikowana zostanie produkcja biogazu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast w obiektach Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego energochłonne technologie zostaną zastąpione energooszczędnymi, m.in. pompą ciepła na wodzie surowej i fotowoltaiką, czyli przetwarzaniem energii światła słonecznego na energię elektryczną.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE