Wokulski Roku. Zgłoś kandydatów

0
315

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza postanowili corocznie przyznawać tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli firm ze Skierniewic lub północno – wschodniego regionu województwa łódzkiego.

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw,  firm  i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.

Tytuł i statuetki „Wokulski Roku” przyznawane będą w czterech kategoriach:  firmy mikro do 9 osób, firmy małe od 10 do 49 osób, firmy średnie i duże  pow. 50 osób oraz grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne. Wnioski o „Wyróżnienie Tytułem i statuetką Wokulski Roku” mogą składać: prezydent, burmistrzowie, wójtowie, organizacje okołobiznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców, zgłaszających jedną kandydaturę. Regulamin przyznawania Tytułu „Wokulski Roku”, wnioski i ankiety dostępne są na stronach internetowych: www.skierniewice.eu oraz www.sig-skierniewice.com.pl.

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 stycznia 2016 r. w Sekretariacie Kapituły, ul. Reymonta 18, pok. 210; 96-100 Skierniewice. Wnioski przesłane pocztą powinny być datowane także tą datą.  Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2015”  i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania praw miejskich Skierniewicom w dniu 19 lutego 2016 r.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o