Wymień stary piec węglowy na nowoczesny system grzewczy z dofinansowaniem WFOŚiGW

Artykuł sponsorowany

0
1283

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-13 października bieżącego roku przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice.

Wszyscy mieszkańcy Skierniewic, zainteresowani wymianą starych pieców węglowych na ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o dotację celową, której wysokość może wynieść nawet do 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowanie można otrzymać na:
a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;
b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej wraz z materiałami;
f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;
g) koszty budowy węzła cieplnego;
h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212, natomiast w wersji elektronicznej pod adresem: www.bip.um.skierniewice.pl oraz na stronie www.skierniewice.eu w zakładce „Aktualności”.

Szczegółowe informacje w zakresie zasad udzielania dotacji znajdują sie w załącznikach poniżej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here