Wyprawka Szkolna 2017

2
526

Tylko do 6 września bieżącego roku rodzice uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym roku Prezydent Miasta Skierniewice ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017” na dzień 6 września 2017 roku (środa).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, w tym roku jest udzielana wyłącznie uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, w przypadku gdy w/w uczniowie uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do klasy I branżowej szkoły I stopnia, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Uczniowie ubiegający się o pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników powinni posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017” rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni powinni składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zapisanej w rozporządzeniu.

2 KOMENTARZE

  1. To jest taki sam wydatek jak na święta. Komputer w media expert za 1500 zł, zeszyty, plecak na kółkach, przybory, książki do języków. Do widzenia.

  2. hehe my w tym roku na szczeście kompa nie musieliśmy kupować, bo w zeszłym kupiliśmy zreszta na takiej samej promocji. Za ok. 1000 można już coś dla młodego dostać. Przecież to ma być do internetu i Office’a.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here