Strona głównaWiadomościXIII Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

XIII Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

- REKRAMA -

Już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Skierniewice.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu:
  – Nr IX/2015 z IX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 20 maja 2015 roku,
  – Nr X/2015 z X sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 maja 2015 roku,
  – Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 maja 2015 roku,
  – Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 12 czerwca 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Skierniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment miasta położony pomiędzy ulicą 26 Dywizji Piechoty a rzeką Łupią-Skierniewice).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony w narożniku ulic: Nowobielańskiej i Wiejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ul. Widok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 8 w Skierniewicach
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach na użycie herbu Miasta Skierniewice.
 23. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 20 maja 2015 roku do 16 czerwca 2015 roku.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE