Strona głównaWiadomościXIV Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

XIV Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

- REKRAMA -

W najbliższy czwartek, 20 sierpnia o godz. 9:00 w sali  konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek dzienny obrad przedstawia się następująco.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2015 z XIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25  czerwca 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” na lata 2015 – 2020.załącznik do uchwały w postaci elektronicznej.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/105/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 15/62 o powierzchni 105 m² położonej przy ul. Kopernika w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 344/4 o powierzchni 0,1391 ha, położonej przy ul. Stefana Okrzei 11 w Skierniewicach ( obręb 9).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/10 o powierzchni 31 m² położonej przy ul. Warszawskiej w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 48 o powierzchni 1652 m2, położonej przy ul. Lelewela 2 w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 130/4 o pow. 0,2390 ha, położonej przy ul. Uroczej w Skierniewicach (obręb 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 59/5 i 59/18 o łącznej powierzchni 0,7911 ha, położonej przy ul. Starbacicha (obręb 19) w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 183/2, 183/4, 184/2 i 223/2 o łącznej powierzchni 0,0310 ha, położonych przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach (obręb 8).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7 o powierzchni 0,1943 ha, położonej przy ul. Grzybowej 1 w Skierniewicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto Skierniewice nieruchomości oznaczonej numerem działki 535/1 o powierzchni 0,0540 ha, położonej przy ul. Ofiar Katyńskich w Skierniewicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Pogodną i A. Próchnika (działki o numerach ewidencyjnych: 19/1 i 19/2).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Armii Krajowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicami: Podleśną i Pamiętną).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: M.Wańkowicza i Szarych Szeregów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Mszczonowskiej (w sąsiedztwie Ronda Solidarności).
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2015 r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Skierniewice ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Skierniewice ze Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
 32. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 czerwca 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Wolne wnioski i oświadczenia.
 35. Sprawy  różne.
 36. Zamknięcie sesji.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE