XV Sesja Rady Miasta Skierniewice [ZDJĘCIA+TRANSMISJA]

0
1837

Zapraszamy na transmisję XV Sesji Rady Miasta Skierniewic 2018-2023

Zobacz galerię [21]
Adam Sobieszek
Zobacz galerię [21]

Pierwsza część XV Sesja Rady Miasta Skierniewice
Druga część XV Sesja Rady Miasta Skierniewice

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia roku 2020 Rokiem Jubileuszu 300- lecia Kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Skierniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
 17. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2020 roku.
 18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 listopada 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o