- REKRAMA -

Strona głównaWiadomościXVI Sesja Rady Miasta Skierniewice

XVI Sesja Rady Miasta Skierniewice [TRANSMISJA]

- REKRAMA -

Zapraszamy na transmisję XVI Sesji Rady Miasta Skierniewic 2018-2023.

- REKRAMA -

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z XV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony w rejonie ulic: Działkowej i Nowobielańskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej, uchwalonego uchwałą Nr LIX/66/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 września 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki i Nowomiejskiej oraz linią kolejową PKP.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Jana Kozietulskiego, Łódzkiej i Piekarskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Zagajnikowej i Ziołowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 790, 791 i 759 o łącznej powierzchni 0,0333 ha, położonej w obrębie 2, przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o.” w Skierniewicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2019/2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach.
15. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2019 rok oraz planów pracy Komisji na 2020 rok.
16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 10 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku.  
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.     
19. Sprawy różne.
20.  Zamknięcie sesji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE