Strona głównaWiadomościXVII Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

XVII Sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018 [PORZĄDEK OBRAD]

- REKRAMA -

W przyszły czwartek, 29 października o godz. 16:00 w sali konferencyjnej ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Pomologicznej odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek dzienny prezentujemy poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2015 z XVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 września 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy fragmentu miasta Skierniewice położonego pomiędzy ulicami: S. Batorego, 1-go Maja, Wojska Polskiego i 26 Dywizji Piechoty).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy fragmentu miasta położonego przy ul. Warszawskiej).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy fragmentu pasa drogowego Al. Niepodległości i terenu u zbiegu ulic: Al. Niepodległości i M. Kopernika).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy fragmentów miasta położonych przy ul. Leśnej Polanki).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy fragmentu miasta położonego przy ul. Wyszyńskiego).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – II edycja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skierniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 17. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 22 września 2015 roku do 20 października 2015 roku.
 18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014, złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Skierniewice, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich inspekcji, służb i straży oraz prezesów spółek komunalnych z udziałem Miasta Skierniewice.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Sprawy  różne.
 22. Zamknięcie sesji.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE