Strona głównaWiadomościXXI sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

XXI sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018 [PORZĄDEK OBRAD]

- REKRAMA -

W najbliższy czwartek, 18 lutego o godz. 16:00 w sali konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XX/2016 z XX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: S. Batorego i 26 Dywizji Piechoty oraz rzeką Łupią.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Skierniewice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się na cmentarzu komunalnym położonym przy ul. Strobowskiej 19 w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul Strobowskiej 19 w Skierniewicach.
 11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Skierniewice.
 12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego w latach 2016 – 2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2015.
 23. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2016 roku.
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 20 stycznia 2016 roku do 9 lutego 2016 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.
Poprzedni artykułMAX szuka domu
Następny artykułMZK Skierniewice testuje nowe autobusy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE