Strona głównaWiadomościXXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

XXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018 [PORZĄDEK OBRAD]

- REKRAMA -

25 sierpnia 2016 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek dzienny prezentujemy poniżej.

Porządek dzienny :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2016 z XXVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 21 lipca 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/53 o powierzchni 1,7730 ha, położonej przy ul. 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach i udzielenia bonifikaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 82/81, 82/82, 82/84 i 82/86 o łącznej powierzchni 269 m², na nieruchomość oznaczoną numerem działki 82/77 o powierzchni 158 m², położonych przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Skierniewice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach i nadania mu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Leśnej Polanki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego (działki o numerach ewidencyjnych 215/3 i 215/4).
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony przy ulicy Armii Krajowej 8.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot. obszaru położonego pomiędzy ulicami: Strykowską, Słoneczną i Placem Św. Floriana).
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony pomiędzy ulicami: Strykowską, Słoneczną i Placem Św. Floriana.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dot. obszaru położonego w rejonie ulic: T. Kościuszki, L. Waryńskiego i Nowomiejskiej).
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. fragmentu miasta położonego w rejonie ulic: T. Kościuszki, L. Waryńskiego i Nowomiejskiej).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – treść skargi (spółek MAX-TECH oraz MAXIMUM) do wglądu w Biurze Rady Miasta
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. – treść skargi (Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach) do wglądu w Biurze Rady Miasta
22. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 9 sierpnia 2016 roku.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i oświadczenia.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie sesji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE