Strona głównaWiadomościXXXI Sesja Rady Miasta w kadencji 2014-2018

XXXI Sesja Rady Miasta w kadencji 2014-2018 [PORZĄDEK OBRAD]

- REKRAMA -

Już w najbliższy wtorek, 29 listopada w sali konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Skierniewice. Początek tradycyjnie o godz. 16:00. Porządek dzienny dostępny poniżej.

Porządek dzienny :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uwagi do porządku dziennego.
3.Przyjęcie Protokołu Nr XXX/2016 z XXX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 października 2016 roku.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2017 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszar położony w rejonie ulic: Wąskiej i Piekarskiej).
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, kpt. Mieczysława Hali, 19-go Lutego oraz mjr Henryka Sucharskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Al. Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Rawską oraz ulicę Rawską od skrzyżowania z ulicą Kopernika do Al. prof. Szczepana A. Pieniążka.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/7/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2017 roku.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
18.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2015/2016.
19.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 października 2016 roku do 15 listopada 2016 roku.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21.Wolne wnioski i oświadczenia.
22.Sprawy różne.
23.Zamknięcie sesji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE