Aranżacja przestrzeni Rynku nierozstrzygnięta

0
387
fot. INFOSkierniewice.pl/Adam Sobieszek

20 października odbyło się posiedzenie jury konkursu “Aranżacja przestrzeni Rynku im. arcybiskupa Jana Odrowąża ze Sprowy w Skierniewicach” w składzie: Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych oraz Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji. Ich zadaniem było wyłonienie, co najmniej jednej koncepcji, która może zostać wykorzystana do nowej aranżacji zabytkowego rynku w Skierniewicach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dołączenie do pracy czytelnie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Gminę Miasto Skierniewice oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób nieletnich powyższe oświadczenie wypełniał opiekun prawny). Każda praca miała być opatrzona metryczką informacyjną, zawierającą dane tj.: imię i nazwisko autora/ów, wiek. W przypadku, gdy uczestnik konkursu składał więcej niż jedną pracę, każda z nich musiała być odrębnie zapakowana i oznaczona.

Do dnia 30 września 2015 r. do Urzędu Miasta Skierniewice wpłynęły dwie prace konkursowe. W pierwszej kolejności jury sprawdziło zgłoszone prace pod względem formalnym. Żadna z nich nie miała załączonego wypełnionego i podpisanego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Gminę Miasto Skierniewice oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z Regulaminem konkursu prace złożone niezgodne z zasadami w nim określonymi nie podlegają ocenie.

Pełna treść oświadczenia oraz regulamin znajduje się na stronie Urzędu Miasta Skierniewice.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o